რეგისტრაცია / Registration

 

 
  • მონაწილეობისათვის შეგიძლიათ შეარჩიოთ მხოლოდ ლექცია ან მხოლოდ მასტერკლასი ან აირჩიოთ პაკეტები.
  • რეზიდენტებისა და სტუდენტების ფასით სარგებლობისათვის აუცილებელია პირადობის მოწმობის ასლის და სასწავლებლის ცნობის გამოგზავნა რეგისტრაციამდე. დასტურის შემთხვევაში ისარგებლებთ ფასდაკლებით.
  • მასტერკლასებზე მონაწილეთა მაქსიმალრი რაოდენობა განისაზღვრება 20 ადამიანით.